Přihlašovací dialog

Autentizace pomocí SSO Shibboleth

SSO (Single Sign On) Shibboleth - je způsob autentifikace (přihlášení), který zajistí uživateli přístup i do dalších subsystémů informačního systému ČVUT (IS ČVUT) po dobu 10 h, aniž by musel znova zadávat uživatelské jméno a Heslo ČVUT.

Autentizace pouze do USERMAP

Uživatelské jméno:
Přístupové heslo: