prof. Ing. Josef Zicha, CSc.

Role na ČVUT

Kontaktní údaje

Místnost
  • Praha, Technická 1902/4, místnost: B1-41
Telefon
  • +420-22435-2701