prof. Ing. Václav Petr, DrSc.

Role na ČVUT

Kontaktní údaje

Místnost
  • Praha, Technická 1902/4, místnost: B1-524
Telefon