doc. Ing. David Tuček, Ph.D.

Role na ČVUT

Kontaktní údaje

Telefon
  • +420-22435-3154