Změna ČVUT hesla po uplynutí platnosti
Parametry hesla
  • musí být 9-30 znaků dlouhé
  • musí obsahovat znaky minimálně ze tří sad znaků:
  • sady znaků jsou: [a-z], [A-Z], [0-9], [!#%&()[]*,./:;<=>?@^_`{|}~-]
    (písmena nesmí obsahovat diakritiku)
  • nesmí být shodné s předchozím heslem
  • nesmí obsahovat Vaše jméno, příjmení, osobní číslo nebo uživ. jméno