doc. Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc.

Role na ČVUT

Kontaktní údaje

Místnost
  • Praha, Thákurova 2077/7, místnost: A-717
Telefon