prof. Ing. Pavel Ditl, DrSc.

Role na ČVUT

Kontaktní údaje

Místnost
  • Praha, Technická 1902/4, místnost: B1-420
Telefon

Údaje o identitě

Identifikátor ORCID