prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc.

Role na ČVUT

Popis
profesor

Kontaktní údaje

Místnost
  • Praha, Pod Juliskou 1805/4, místnost: 312