doc. Ing. Richard Nový, CSc.

Role na ČVUT

Kontaktní údaje

Místnost
  • Praha, Technická 1902/4, místnost: B1-817
Telefon