Ing. Karel Žebrakovský

CTU roles

Description
vedoucí odboru vědeckovýzkumné činnosti

Contact information

Room
  • Praha, Jugoslávských partyzánů 1580, místnost: B-702

Identity information