Ing. Karel Žebrakovský

Role na ČVUT

Popis
vedoucí odboru vědeckovýzkumné činnosti

Kontaktní údaje

Místnost
  • Praha, Jugoslávských partyzánů 1580, místnost: B-702
Telefon
  • +420-22435-3463