prof. Ing. Emil Pelikán, CSc.

Role na ČVUT

Kontaktní údaje

Místnost
  • Praha, Jugoslávských partyzánů 1580, místnost: B-403a
Telefon