prof. RNDr. Leopold Herrmann, CSc.

Role na ČVUT

Kontaktní údaje

Místnost
  • Praha, Kolejní 2637/2a, místnost: 321