prof. Ing. Viktor Fischer, CSc.

Role na ČVUT

Popis
Profesor na Jean Monnet Univerzite v Saint-Etienne, profesor na ciastocny uvazok na FIT CVUT

Kontaktní údaje