Pavel Nový

Role na ČVUT

Popis
Vedoucí telefonní ústředny RČVUT

Kontaktní údaje

Místnost
  • Praha, Zikova 1903/4, místnost: B3-110