Ing. Kateřina Endrštová

Role na ČVUT

Kontaktní údaje

Místnost
  • Praha, Kolejní 2637/2a, místnost: m112
Telefon