doc. Ing. David Vaněček, Ph.D.

Role na ČVUT

Popis
garant v studijním programu oboru učitelství praktického vyučování Specializace v pedagogice/Masarykův ústav vyšších studií || člen ediční rady ČVUT / České vysoké učení technické v Praze

Kontaktní údaje

Místnost
  • Praha, Kolejní 2637/2a, místnost: 324
Telefon
  • +420-22435-3177